Rycina z publikacji: „Hetmani Polscy Koronni i Wielkiego Xięstwa Litewskiego. Wizerunki zebrane i rysowane przez Wojciecha Gersona objaśnione textem historycznym przez Juliana Bartoszewicza.  Dzieło ofiarowane szanownym potomkom tychże hetmanów”, wydanej  w 1860 roku w Warszawie nakładem Księgarni Polskiej Adama Dzwonkowskiego i Spółki.