Litografia opublikowana w albumie "Portrety znajdujące się w pałacu Hr. Zamoyskich", wydanym w Warszawie w 1841 r.