Akarela z 1872 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie