Obraz olejny z 1791 roku ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.