Obraz olejny z lat 1785-1790 ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie