Obraz olejny z ok. 1800 r. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons (PD).