Pastel z 1898 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.