Obraz olejny z 1875 według portretu Elisabethy Louisy Vigée Le Brun wykonanego w 1793 roku ze zbiorów Zamku w Łańcucie.