Obraz olejny z 1767 roku ze zbiorów Muzeum Łazienki Królewskie. Dzieło oglądać można w Gabinecie Portretowym Pałacu na Wyspie.