Obraz olejny z 1. połowy XIX wieku nieznanego malarza polskiego, ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w  Krakowie. 

Fot. Tadeusz Święchowicz.