Obraz olejny z końca XIX w. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).