Obraz namalowany przed 1916 r. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).