Obraz olejny namalowany w latach 1650-1670, ze zbiorów Rijksmuseum w Amsterdamie.