Obraz olejny z XVIII wieku ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).