Obraz olejny z 1785 roku ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie.