Obraz olejny nieznanego autora z XVIII wieku ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki.