Obraz olejny z 1799 roku ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej.