Obraz olejny z XVIII wieku ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego.

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).