Fotografia Maurycego Puscha wykonana w 1902 lub wcześniej.