Rycina Aleksandra Regulskiego według rysunku Franciszka Tegazzo.   opublikowana w 1877 roku w "Tygodniku Ilustrowanym", nr 101, s. 344.