Rysunek z 1904 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.