Obraz olejny nieznanego autora namalowany ok. 1654 roku ze zbiorów Zamku na Wawelu.