Obraz olejny nieznanego malarza polskiego z lat 1742-1750.