Obraz olejny nieznanego autora z 1. poł. XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Warszawy.