Obraz olejny z XVIII lub XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach