Miedzioryt Wilhelma Hondiusa z 1648 roku, pt.  Illustrissimus et Excellentissimus Princeps Domi. Dnus. Georgius Dux in Ossolin [...]  Według obrazu B. Strobla, znajdującego się  w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.