Obraz olejny z 1857 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie