Obraz olejny z 1913 roku ze zbiorów Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi.