Obraz olejny z 1887 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie