Obraz olejny namalowany około 1791 roku ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.