Obraz olejny z 2. poł.  XIX wieku ze zbiorów Muzeum Zamku w Łańcucie. 

Źródło kopii cyfrowej: kresymuzeum.pl.