Szkic portretowy z 1914 roku opublikowany w książce biograficznej Mieczysława Michałkiewicza "Czesław Stefan Sonnewend", wydanej w Poznaniu w 1938 r. (s. 34).