Obraz anonimowego malarza z pierwszej połowy XVIII w. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.