Obraz olejny namalowany około 1780 roku, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach.