Obraz olejny nieznanego malarza z 2. poł XIX wieku, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.