Rysunek pastelowy z 1904 r. Żródło kopii cyfrowej: PinakotekaZascianek.pl.