Portret wykonany pastelą w 1900 roku ze zbiorówh Muzeum Narodowego w Krakowie.