Obraz olejny z 1896 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie