Obraz olejny z 1900 roku, przechowywany w Pałacu biskupim  w Krakowie.