Obraz olejny z 1856 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.