Obraz olejny z około 1824 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.