Obraz olejny z 1755 roku z kolekcji Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie, eksponowany na zamku w Moritzburgu.