Obraz olejny z 1646 roku ze zbiorów Białoruskiego Narodowego Muzeum Sztuki. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).