Obraz olejny namalowany ok. 1830 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.