Obraz z XVII wieku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).