Obraz olejny z 1775 roku ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).