Obraz pastelowy z 1895 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Fotografia Tadeusza Święchowicza wykonana 11.03.2018 r.