Rysunek z 1895 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie