Obraz olejny z 1950 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: sda.pl.