Obraz olejny namalowany przed 1732 rokiem ze zbiorów Pałacu biskupiego w Krakowie.  

Źródło kopii cyfrowej: sdm.upjp2.edu.pl.